BÌN, Trường Lê, Thảo Phạm

Lời bài hát Hết Tết – BÌN, Trường Lê, Thảo Phạm

Thông tin bài hát Tên bài hát: Hết Tết Ca sĩ: BÌN, Trường Lê, Thảo