ALin Hoàng Lệ Linh

Lời bài hát Vịnh Trăng Khuyết / 月牙湾 – ALin Hoàng Lệ Linh

Thông tin bài hát Tên bài hát: Vịnh Trăng Khuyết / 月牙湾 Ca sĩ: ALin